توليد و عرضه دستمال تنظيف

دستمال هاي رولي مخصوص گردگيري در سه طرح لوکس پد رنگي، طرح دار و سوپر پد مخصوص سطوح مختلف توليد و در کليه فروشگاه هاي زنجيره اي و هايپر مارکت ها عرضه شده است.