دستمال کاغذي 50 برگ 2 لايه نرمه

دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح سپيد و سياه )
رنگ کاغذ تيشو: گل دار
تعداد در کارتن: 60 جعبه
بارکد: 6260094802346

 
دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح هندوانه )
رنگ کاغذ تيشو: گل دار
تعداد در کارتن: 60 جعبه
بارکد: 6260094802346
 
دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح آفتابگردون )
رنگ کاغذ تيشو: گل دار
تعداد در کارتن: 60 جعبه
بارکد: 6260094802346
 
دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح خشت )
رنگ کاغذ تيشو: سفيد
تعداد در کارتن: 48 جعبه
بارکد: 6260094802490


دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح مينياتور )
رنگ کاغذ تيشو: سفيد
تعداد در کارتن: 48 جعبه
بارکد: 6260094802490

 
دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح معرق )
رنگ کاغذ تيشو: سفيد
تعداد در کارتن: 48 جعبه
بارکد: 6260094802490

 
دستمال کاغذي 50 برگ دو لايه نرمه ( طرح زَربافت )
رنگ کاغذ تيشو: سفيد
تعداد در کارتن: 48 جعبه
بارکد: 6260094802490