دستمال تنظيف

سوپر پد (کي چي پد)
دستمال منسوج نبافته تنظيف
سفيد
تعداد در کارتن: 30 رول در کارتن
بارکد: 6260094802544

 
لوکس پد سفيد طرح دار
دستمال منسوج نبافته تنظيف
سفيد طرح دار
تعداد در کارتن: 20 رول در کارتن
بارکد: 6260094802537لوکس پد رنگي
دستمال منسوج نبافته تنظيف
رنگي
تعداد در کارتن: 20 رول در کارتن
بارکد: 6260094802520